Forespørsel om fjernvarme

Kunde- og kontraktinformasjon

Byggherre/eier: *
Org.nr./fødselsdato: *
Kontaktperson (navn): *
Telefon: *
Epost: *
Fakturaadresse: *
Postnummer: *
Poststed: *

Installasjonsforhold

Anleggsadresse: *
Postnummer: *
Poststed: *
Næring eller bolig? *
Oppvarming kW: *
Oppvarmet areal m2: *
Ventilasjon kW: *
Lavtemperatur areal m2: *
Tappevann kW: *
Ikke oppvarmet areal m2: *
Kjøling kW: *
Total effekt kW: *
Areal totalt m2: *
Skal fjernvarme dekke hele varmebehovet? *
Ønskes varme i byggeperioden?
Mer informasjon om byggvarme *

Planlegging

Signal for sentral driftskontroll valg: *
Måling: *
Plassering av måler
Antall kundesentraler/målere: *
Angi Effekt pr. måler hvis det er flere målere:
Dato for montering av innstikk(5 mnd leveringstid): *
Dato for oppstart varmeleveranse: *
Flere framtidige bygg? *

Tilleggsinformasjon

Utførende rørlegger:
Navn:
Telefon:
E-post:
Rådgiver VVS:
Navn:
Telefon:
E-post:

Tegninger

Filene kan ikke ha samme filnavn
Plantegning - bygg med påvisning av teknisk rom: *
Plantegning utenomhusplan med påvisning av teknisk rom: *
Systemskjema for kundesentral og varmeanlegg, kan ettersendes og er nødvendig for etterkontroll
Kommentar:
Utfyllers navn: *
Epost: *
NB! Det vil bli beregnet et anleggsbidrag basert på avstand til fjernvarmenettet og oppgitt informasjon.